Výukový program SMILLINGO

 Vďaka ktorému

02

03

05

 01

Program je určený pre operačný systém Windows.

 

04

  

04

 

18

Skúsenosti so SMILLINGOM:

Program SMILLINGO na interaktívnu tabuľu je výborný. Vedie deti k tomu, aby okrem melodického hrania, rozvíjajúceho intonáciu, pochopili aj rytmiku, dĺžku nôt, rýchlosť. Deti majú oň sami záujem a dožadujú sa ho. Nezanedbateľná je aj možnosť využitia na viacerých PC bez obmedzenia. Najviac sú u nás využívané slovenské piesne a niektoré známe anglické. Program doporučujem pre skvalitnenie hudobného vnímania a zefektívnenie pedagogickej praxe.Srdečne Vás pozdravujem a prajem
veľa ďalších nápadov Mgr. Janka Babálová, MŠ Soblahovská 22, Trenčín

S programom SMILLINGO sme veľmi spokojné. Deti sa vždy tešia keď ho zapíname. Radi hrajú, spievajú, poznávajú nové melódie, cvičia si pohotové reakcie. Zatiaľ funguje všetko ako má:) Ďakujeme.
S pozdravom Mgr. Jana Kováčová, riaditeľka MŠ Moldavská 23, Košice

Program SMILLINGO funguje tak ako ste opísali v ponuke. Deti s ním dokážu bez problémov pracovať a baví ich. Rozhodne je to veľmi dobrý program rozširujúci možnosti detí v oblasti hudobnej výchovy.
S pozdravom Iveta Gerbáčová, riaditeľka MŠ Sklabiná